GGZ Praktijk
Sitemap |  Links |  Disclaimer

Kinder- en jeugd GGZ praktijk Noorderblinck

Kinder- en jeugd-GGZ-praktijk Noorderblinck: 

- Corona beleid

· kinder- en jeugdpsychiatrische zorg  

· speltherapie en psychotherapie

· relatietherapie en gezinsbehandeling

· particuliere zorg

Kinder- en jeugd-GGZ-praktijk Noorderblinck is een kleinschalige, laagdrempelige en multidisciplinaire GGZ-instelling voor ambulante specialistische psychiatrische zorg en psychotherapie.

In onze praktijk richten wij ons met name op de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jongeren. Deze kan door allerlei oorzaken bedreigd worden of beschadigd raken. Ons doel is de ontwikkelingskansen te herstellen of te optimaliseren. Naast het kind worden ook het gezin en andere belangrijke personen uit de omgeving in de behandeling betrokken.

Bij Kinder- en jeugd-GGZ-praktijk Noorderblinck werken professionals die zich sterk persoonlijk betrokken voelen bij hun cliënten. Wij vinden het belangrijk om in de behandeling iedereen de duur, de breedte en de intensiteit te gunnen die hij of zij nodig heeft.

Wij bieden complete ambulante specialistische GGZ-kinder- en jeugdzorg. Naast de kinder- en jeugdpsychiater en de kinder- en jeugdpsychotherapeuten/speltherapeuten bestaat ons team uit psychologen, een psychomotorisch therapeut en gezins- en relatietherapeuten.

Indien de behandeling dit toelaat brengen we de intensiteit van de behandeling terug naar het niveau van de Basis-GGZ.

Praktijk info